Bảng Giá Tour Nước Ngoài

BẢNG GIÁ VÀ LỊCH KHỞI HÀNH VÉ LẺ TOUR NỘI ĐỊA NĂM 
STT TUYẾN ĐIỂM THỜI GIAN
PHƯƠNG TIỆN
TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR VÉ MÁY BAY
VÉ TÀU
TỔNG
CỘNG
PHỤ THU
PHÒNG ĐƠN
NƯỚC
NGOÀI
1 MỸ THO – BẾN TRE –
TRẠI RẮN ĐỒNG TÂM
1N – CN – XE  0             578,000 0           578,000 0        50,000
2 CHỢ NỔI CÁI BÈ
KDL VINH SANG
(Tát mương bắt cá, cưỡi đà điểu)
1N – CN – XE  0             678,000 0           678,000 0        50,000
3 ĐỒNG THÁP 1N – CN – XE  0             678,000 0           678,000 0        50,000
4 CẦN GIỜ – RỪNG SÁC 1N – CN – XE  0             638,000 0           638,000 0        50,000
5 BÌNH CHÂU – HỒ CỐC 1N – CN – XE  0             688,000 0           688,000 0        50,000
6 LẠC CẢNH ĐẠI NAM 1N – CN – XE  0             648,000 0           648,000 0        50,000
7 C.THƠ , CHỢ NỔI
VƯỜN TRÁI CÂY
2N1Đ – XE
THỨ 7
 3 SAO          1,678,000 0        1,678,000      250,000      100,000
8 CHÂU ĐỐC – NÚI CẤM
LÀNG CÁ BÈ
2N1Đ – XE
THỨ 7
 2 SAO          1,588,000 0        1,588,000      200,000      100,000
9 VŨNG TÀU 1N – CN – XE  0             588,000 0           588,000 0        50,000
10 LONG HẢI – VŨNG TÀU 2N1Đ – XE
THỨ 7
 2 SAO          1,538,000 0        1,538,000      300,000      100,000
 3 SAO          1,718,000 0        1,718,000      550,000
11 TÀ KÚ – MŨI NÉ –HÒN RƠM 2N1Đ – XE
THỨ 7
 2 SAO          1,268,000 0        1,268,000      228,000      100,000
 3 SAO          1,398,000 0        1,398,000      300,000
 4 SAO          1,798,000 0        1,798,000      650,000
 RS 3 SAO          1,798,000 0        1,798,000      650,000
 RS 4 SAO          2,128,000 0        2,128,000      850,000
12 CỔ THẠCH – NINH CHỮ –
VỊNH VĨNH HY
3N2Đ – XE
THỨ 6
 2 SAO          2,298,000 0        2,398,000      350,000      150,000
 3 SAO          2,698,000 0        2,718,000      800,000
 4 SAO          3,258,000 0        3,258,000   1,000,000
13 BUÔN MA THUỘT 3N2Đ – XE
THỨ 6
 2 SAO          2,758,000 0        2,758,000      550,000      150,000
14 BUÔN MA THUỘT –
GIA LAI – KON TUM
4N3Đ – XE
THỨ 5
 2 SAO          4,198,000 0        4,198,000      650,000      200,000
15 CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN
CẦN THƠ
3N2Đ – XE
THỨ 6
 2 SAO          2,538,000 0        2,538,000      650,000      150,000
16 CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN
CẦN THƠ – SÓC TRĂNG
4N3Đ – XE
THỨ 7
 2 + 3 SAO          3,038,000 0        3,038,000      750,000      200,000
17 MỸ THO – CẦN THƠ –
SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU –
CÀ MAU
4N3Đ – XE
THỨ 7
 3 SAO          3,538,000 0        3,538,000      750,000      200,000
18 PHÚ QUỐC 3N2Đ – THỨ 6
MÁY BAY
 2 SAO          2,578,000   3,380,000        5,958,000      650,000      150,000
 3 SAO          3,188,000   3,380,000        6,568,000   1,200,000
 4 SAO          3,968,000   3,380,000        7,348,000   2,205,000
19 CÔN ĐẢO 3N2Đ – THỨ 6
MÁY BAY
3 SAO          3,188,000   3,380,000        6,498,000   1,150,000      150,000
20 CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN
RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC
4N3Đ -THỨ 5
ĐI XE – VỀ TÀU
2 SAO          3,768,000      650,000        4,418,000      750,000      200,000
2 + 3 SAO          4,568,000      650,000        5,218,000   1,350,000
2 + 4 SAO          5,288,000      650,000        5,938,000   2,100,000
21 CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN –
RẠCH GIÁ – PHÚ QUỐC
4N3Đ – THỨ 5
ĐI XE,TÀU + VỀ MÁY BAY
2 SAO          3,678,000   2,005,000        5,683,000      850,000      200,000
3 SAO          4,388,000   2,005,000        6,343,000   1,450,000
22 ĐÀ LẠT – ĐAMBRY 3N2Đ – ĐI XE
THỨ 6
 2 SAO          2,088,000 0        2,088,000      380,000      150,000
 3 SAO          2,288,000 0        2,288,000      650,000
 4 SAO          2,648,000 0        2,648,000   1,200,000
23 ĐÀ LẠT – ĐAMBRY 4N3Đ – ĐI XE
THỨ 3,5,7
 2 SAO          2,618,000 0        2,618,000      600,000      200,000
 3 SAO          2,958,000 0        2,958,000      800,000
 4 SAO          3,518,000 0        3,518,000   1,500,000
24 ĐÀ LẠT – ĐAMBRY 4N3Đ – ĐI XE
VỀ MÁY BAY
THỨ 3,5,7
 2 SAO          2,508,000   1,655,000        4,163,000      600,000      200,000
 3 SAO          2,848,000   1,655,000        4,503,000      800,000
 4 SAO          3,418,000   1,655,000        5,073,000   1,500,000
25 ĐÀ LẠT – ĐAMBRY 4N3Đ – ĐI VỀ MÁY BAY
THỨ 3,5,7
 2 SAO          2,358,000   3,310,000        5,668,000      600,000      200,000
 3 SAO          2,698,000   3,310,000        6,008,000      800,000
 4 SAO          3,358,000   3,310,000        6,668,000   1,500,000
26 NHA TRANG – WHITE SAND – SUỐI HOA LAN 4N3Đ – ĐI XE
VỀ XE
THỨ 3,5,7
 2 SAO          2,788,000 0        2,888,000      600,000      200,000
 3 SAO          3,288,000 0        3,388,000      900,000
 4 SAO          4,408,000 0        4,408,000   1,960,000
 5 SAO          8,588,000 0        8,588,000   5,350,000
27 NHA TRANG – WHITE SAND – SUỐI HOA LAN 4N3Đ – ĐI XE
VỀ MÁY BAY
THỨ 3,5,7
 2 SAO          2,698,000   1,655,000        4,453,000      600,000      200,000
 3 SAO          3,198,000   1,655,000        4,953,000      900,000
 4 SAO          4,298,000   1,655,000        5,953,000   1,950,000
 5 SAO          8,498,000   1,655,000      10,153,000   5,400,000
28 NHA TRANG – WHITE SAND – SUỐI HOA LAN 4N3Đ – ĐI VỀ MÁY BAY
THỨ 3,5,7
 2 SAO          2,598,000   3,310,000        5,968,000      600,000      200,000
 3 SAO          3,158,000   3,310,000        6,468,000      900,000
 4 SAO          4,178,000   3,310,000        7,488,000   1,950,000
 5 SAO          8,358,000   3,310,000      11,668,000   5,400,000
29 NHA TRANG – WHITE SAND – SUỐI HOA LAN 3N3Đ – ĐI XE
VỀ TÀU HỎA
THỨ 3,5,7
 2 SAO          2,698,000      720,000        3,418,000      350,000      200,000
 3 SAO          3,158,000      720,000        3,878,000      750,000
 4 SAO          4,178,000      720,000        4,898,000   1,625,000
 5 SAO          7,428,000      720,000        8,148,000   4,600,000
30 NHA TRANG – WHITE SAND – SUỐI HOA LAN 2N3Đ – ĐI VÀ
VỀ TÀU HỎA
THỨ 3,5,7
 2 SAO          2,018,000   1,440,000        3,558,000      250,000      200,000
 3 SAO          2,218,000   1,440,000        3,758,000      400,000
 4 SAO          2,928,000   1,440,000        4,368,000   1,100,000
 5 SAO          5,128,000   1,440,000        6,568,000   2,800,000
31 NHA TRANG – WHITE SAND – SUỐI HOA LAN 3N3Đ – ĐI VÀ
VỀ XE
THỨ 6
 2 SAO          2,698,000 0        2,338,000      350,000      150,000
 3 SAO          3,158,000 0        2,638,000      650,000
 4 SAO          4,328,000 0        3,598,000   1,100,000
 5 SAO          8,308,000 0        6,498,000   2,800,000
32 PHAN THIẾT – NHA TRANG 5N4Đ – ĐI VÀ
VỀ XE
THỨ 7
 2 SAO          3,698,000 0        3,698,000      900,000      250,000
 3 SAO          4,148,000 0        4,148,000   1,400,000
 4 SAO          5,498,000 0        5,498,000   2,550,000
33  NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5N4Đ – ĐI VÀ
VỀ XE
THỨ 4, THỨ 7
 2 SAO          3,468,000 0        3,678,000      950,000      250,000
 3 SAO          4,238,000 0        4,238,000   1,800,000
 4 SAO          5,228,000 0        5,228,000   2,200,000
34 PHAN THIẾT – NHA TRANG
ĐÀ LẠT
6N5Đ – ĐI VÀ
VỀ XE
THỨ 7
 2 SAO          4,718,000 0        4,718,000      950,000      300,000
 3 SAO          5,628,000 0        5,628,000   1,800,000
 4 SAO          7,068,000 0        7,068,000   3,100,000
35 PHAN THIẾT – ĐÀ LẠT 4N3Đ – ĐI VÀ
VỀ XE
THỨ 7
 2 SAO          3,288,000 0        3,288,000      650,000      200,000
 3 SAO          3,658,000 0        3,658,000   1,200,000
 4 SAO          4,488,000 0        4,488,000   1,800,000
36 ĐÀ NẴNG – HỘI AN
HUẾ – PHONG NHA
4N3Đ – M.BAY
HÀNG NGÀY
 3 SAO          4,698,000   4,300,000        8,668,000      950,000      200,000
 4 SAO          6,368,000   4,300,000      10,668,000   1,950,000
37 ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ
HUẾ – PHONG NHA
5N4Đ – M.BAY
HÀNG NGÀY
 3 SAO          5,098,000   4,300,000        9,398,000   1,200,000      250,000
 4 SAO          7,068,000   4,300,000      11,368,000   3,800,000
38 NHA TRANG – QUY NHƠN
ĐÀ NẴNG – HỘI AN
HUẾ – PHONG NHA
6N5Đ – ĐI XE
VỀ M.BAY
THỨ 7
 3 SAO          6,108,000   2,150,000        8,258,000   1,400,000      300,000
 4 SAO          8,778,000   2,150,000      10,928,000   3,500,000
39 NHA TRANG – QUY NHƠN
ĐÀ NẴNG – HỘI AN
HUẾ – PHONG NHA
QUẢNG NGÃI – TUY HÒA
8N7Đ – ĐI VÀ
VỀ XE
THỨ 7
 3 SAO          8,468,000 0        8,468,000   2,550,000      400,000
 4 SAO        13,168,000 0      13,168,000   5,300,000
40 HÀ NỘI – TAM CỐC – YÊN TỬ
HẠ LONG – TUẦN CHÂU
4N3Đ – ĐI VÀ
VỀ M.BAY
THỨ 5, CN
 3 SAO          4,278,000   5,994,000      10,272,000      950,000      200,000
 4 SAO          6,238,000   5,994,000      12,232,000   2,600,000
41 HÀ NỘI – TAM CỐC –
BÁI ĐÍNH – YÊN TỬ
HẠ LONG – CHÙA HƯƠNG
5N4Đ – ĐI VÀ
VỀ M.BAY
THỨ 5, CN
 3 SAO          4,938,000   5,916,000      10,854,000   1,200,000      250,000
 4 SAO          7,388,000   5,916,000      13,304,000   3,400,000
42 HÀ NỘI – LÀO CAI – SAPA 3 NGÀY, 3 ĐÊM  3 SAO          4,638,000   5,994,000      10,632,000      810,000      200,000
43 HÀ NỘI – YÊN TỬ – HẠ LONG 6N5Đ- ĐI VÀ VỀ MÁY BAY  3 SAO  6.258.000    5,994,000      12,232,000   2,600,000 300000
44 HÀ NỘI – NINH BÌNH
TAM CỐC – BÁI ĐÍNH
HẠ LONG – SAPA
6N5Đ – ĐI VÀ
VỀ M.BAY
THỨ 5, CN
 3 SAO          5,938,000   5,916,000      11,854,000   1,300,000      300,000
 4 SAO          7,988,000   5,916,000      13,904,000   4,500,000
45 ĐÀ NẴNG – HỘI AN
HUẾ – PHONG NHA
HÀ NỘI – HẠ LONG
8N7Đ – ĐI VÀ
VỀ M.BAY
THỨ 5, CN
 3 SAO          8,468,000   7,153,000      15,621,000   2,200,000      400,000
 4 SAO        13,168,000   7,153,000      20,321,000   6,200,000
46  NHA TRANG – QUY NHƠN
ĐÀ NẴNG – HỘI AN
HUẾ – PHONG NHA
HÀ NỘI – HẠ LONG
10N9Đ – ĐI XE VỀ M.BAY
THỨ 7
 3 SAO        10,938,000   5,038,000      15,976,000   2,600,000      500,000
 4 SAO        14,968,000   5,038,000      20,006,000   6,900,000
47  NHA TRANG – QUY NHƠN
ĐÀ NẴNG – HỘI AN
HUẾ – PHONG NHA
HÀ NỘI – HẠ LONG – SAPA
12N11Đ – ĐI XE VỀ M.BAY
THỨ 7
 3 SAO        12,698,000   5,038,000      17,736,000   2,800,000      600,00