Danh mục: Kiến thức SEO

Chọn lọc một đơn vị đi link cho SEO

Dù rằng biết rằng backlinks rất cần thiết trong nhiều Post bài viết & báo chí, song nhiều bạn vẫn không tin cậy lắm vào mua backlink o dau mà tự xây dựng và kết quả sau cùng sự thực không đc như mong muốn. Vậy Vì ….